Om du vil kontakte oss, kan vi nås på denne e-postadressen:

styret@engelsrud.no

 

Besøk oss på Facebook-siden vår:

Engelsrud Vels brøyteordning

En viktig oppgave for Engelsrud vel er å tilby brøyting for vellets medlemmer. Dette gjelder for private oppkjørsler, gårdsplasser og private veier. Dette skal være en selvfinansiert ordning som medlemmene selv betaler for. Vellet står ikke selv økonomisk ansvarlig for brøyting og har kun ansvaret for organisering av ordningen. Likevel har ordningen dessverre gått med underskudd de senere årene.

 

For å sikre et godt tilbud til medlemmene, og samtidig sikre en økonomisk forsvarlig ordning foretok styret i vellet i 2016 derfor en gjennomgang av brøyteordningen og inngikk en avtale med Skaaret Landskap for sesongen 2016/17, en avtale som videreføres med mindre prisjusteringer for sesongen 2017/18.

 

Kjøres noe i stykker vil det settes inn reserveutstyr.

Ved vedvarende snøfall over flere dager vil det rulleres på mannskap slik at brøyting ikke stopper opp.

 

Deltakelse i brøyteordningen forutsetter medlemskap i Engelsrud Vel.

 

 

Brøyting av gårdsplasser og innkjørsler:

 

Gårdsplasser og innkjørlser inndeles i følgende priskategorier og brøytesatser for sesongen 2017/18:

 

Brøytekategori Brøyteareal Brøytesats

B100 0-100 kvm: Kr 2,500

B200 101-200 kvm: Kr 2,900

B300 201-300 kvm: Kr 3,600

B400 301-400 kvm: Kr 4,000

B500 Over 400 kvm: Kr 4,300

 

Brøyting av private fellesveier:

Med private fellesveier menes veier i Engelsrud Vels område som ikke brøytes av det offentlige (kommunen).

 

Prismodell og priser for for brøyting av private veier for sesongen 2017/18 blir annonsert medio oktober.

 

Følgende veier i Engelsrud Vels område er private fellesveier:

 

Bjerkealleen 9 - 19

Dikemarksveien 17a og 17b

Drammensveien 974 - 976

Drammensveien 1010 - 1012

Engelsrudlia 16 - 34

Engelsrudlia 41 - 57

Engelsrud Terrasse 34 -40

Engelsrud Terrasse 51- 57

Grobråtenveien 11 - 15

Grobråtenveien 66 - 72

Grobråtenveien 81 - 91

Grobråtenveien 115 - 121

Hesjejordet 3 - 9

Ingolfs vei 4 - 12 / Nordvannslia 1

Ingolfs vei 7 - 17

Liahagen 14 - 20

Liahagen 22 - 28

Liakollen 5 - 9

Nordvannslia 34 - 36

Poverudveien 3 - 5

Slyngveien 21 / Drammensveien 1004

Slyngveien 23 - 27

Slyngveien 26 30

 

Engelsrud Vel