Om du vil kontakte oss, kan vi nås på denne e-postadressen:

styret@engelsrud.no

 

Besøk oss på Facebook-siden vår:

Engelsrud Vels brøyteordning

En viktig oppgave for Engelsrud vel er å tilby brøyting for vellets medlemmer. Dette gjelder for private oppkjørsler, gårdsplasser og private veier. Dette skal være en selvfinansiert ordning som medlemmene selv betaler for. Vellet står ikke selv økonomisk ansvarlig for brøyting og har kun ansvaret for organisering av ordningen. Likevel har ordningen dessverre gått med underskudd de senere årene.

 

I tillegg til dette har det til tider vært enkelte klager på den eksisterende brøyteordningen. For å forbedre tilbudet til medlemmene, og samtidig sikre en økonomisk forsvarlig ordning, har vellet derfor tatt en gjennomgang av brøyteordningen og foretatt en ny tilbudsrunde. Tilbudet fra Skaaret Landskap er vurdert til å være det mest gunstige og vi har derfor inngått en avtale med dem for sesongen 2016/2017.

 

Vi har i denne prosessen kommet med noen ønsker/krav til hva som ønskes brukt av utstyr. Et av ønskene var bedre håndtering av de mange grusveiene og gårdsplasser. Der hvor det er grus på vei eller gårdsplass vil fres tiltes slik at det legges igjen en såle på 5 cm.

 

Kjøres noe i stykker vil det settes inn reserveutstyr.

Ved vedvarende snøfall over flere dager vil det rulleres på mannskap slik at brøyting ikke stopper opp.

 

Deltakelse i brøyteordningen forutsetter medlemskap i Engelsrud Vel.

 

 

Brøyting av gårdsplasser og innkjørsler:

 

Gårdsplasser og innkjørlser inndeles i følgende priskategorier og brøytesatser:

 

Brøytekategori Brøyteareal Brøytesats

B100 0-100 kvm: Kr 2,400

B200 101-200 kvm: Kr 3,400

B300 201-300 kvm: Kr 3,800

B400 301-400 kvm: Kr 4,200

B500 Over 400 kvm: Kr 4,600

 

Brøyting av private fellesveier:

Med private fellesveier menes veier i Engelsrud Vels område som ikke brøytes av det offentlige (kommunen).

 

Prismodell og priser for for brøyting av private veier for sesongen 2016/2017 blir annonsert medio oktober.

 

Følgende veier i Engelsrud Vels område er private fellesveier:

 

Bjerkealleen 9 - 19

Drammensveien 1010 - 1012

Engelsrudlia 16 - 34

Engelsrudlia 41 - 57

Engelsrud Terrasse 51- 57

Grobråtenveien 11 - 15

Grobråtenveien 66 - 74

Grobråtenveien 81 - 91

Grobråtenveien 115 - 121

Hesjejordet 3 - 9

Ingolfs vei 4 - 12

Liahagen 12 - 18

Liahagen 22 - 28

Liakollen 5 - 9

Nordvannslia 34 - 36

Poverudveien 3 - 5

Rønningen 1 - 42

Slyngveien 26 30

 

Engelsrud Vel