Engelsrud Vel

Engelsrud Vels brøyteordning

En viktig oppgave for Engelsrud vel er å tilby brøyting for vellets medlemmer. Dette gjelder for private oppkjørsler, gårdsplasser og private veier. Dette skal være en selvfinansiert ordning som medlemmene selv betaler for.  Vellet står ikke selv økonomisk ansvarlig for brøyting og har kun ansvaret for organisering av ordningen. Likevel har ordningen dessverre gått med underskudd de senere årene.


Kjøres noe i stykker vil det settes inn reserveutstyr.

Ved vedvarende snøfall over flere dager vil det rulleres på mannskap slik at brøyting ikke stopper opp.


Deltakelse i brøyteordningen forutsetter medlemskap i Engelsrud Vel.


Dersom man melder seg på brøyteordning etter 1. november kan man påregne opptil 5 dager fra innmelding til brøyting faktisk starter, dette p.g.a. den tiden brøyteoperatøren trenger til å oppdatere sine lister og informere sitt brøytemannskap.


Ellers er det viktig å sette opp brøytestikker for å hindre at brøyteutstyret kommer borti kansteiner eller andre hindringer som kan gjemmes under snøen og som kan skaedes eller påføre skade på brøytemateriell.


Brøyteansvarlig for 2019/2020:

Alexander Bremer

Engelsrud Terrasse 12

1385 Asker

Mobil: 932 15 635


Besøk oss på Facebook-siden vår:


Om du vil kontakte oss, kan vi nås på denne e-postadressen:

styret@engelsrud.no


Brøyting av gårdsplasser og innkjørsler:


Gårdsplasser og innkjørlser inndeles i følgende priskategorier og brøytesatser for sesongen 2020/2021:


Gårdsplassareal     Brøytesats

Under 100 kvm:     Kr 4.164,-

100-200 kvm:        Kr 4.577,-

200-300 kvm:        Kr 5.638,-

300-400 kvm:        Kr 6.278,-

Over 400 kvm:      Kr 6.701,-


Brøyting av private fellesveier:

Med private fellesveier menes veier i Engelsrud Vels område som ikke brøytes av det offentlige (kommunen).


Prismodell og priser for for brøyting av private veier for sesongen 2020/2021 blir klart medio oktober og informeres direkte til andelseierne av de enkelte fellesviene.


Følgende veier i Engelsrud Vels område er private fellesveier:


Bjerkealleen 9 - 19

Dikemarksveien 17a og 17b

Drammensveien 974 - 976

Drammensveien 1010 - 1012

Engelsrudlia 16 - 34

Engelsrudlia 41 - 57

Engelsrud Terrasse 34 -40

Engelsrud Terrasse 51- 57

Grobråtenveien 11 - 15

Grobråtenveien 66 - 72

Grobråtenveien 81 - 91

Grobråtenveien 115 - 121

Hesjejordet 3 - 9

Ingolfs vei 4 - 12 / Nordvannslia 1

Ingolfs vei 7 - 17

Liahagen 14 - 20

Liahagen 22 - 28

Liakollen 5 - 9

Nordvannslia 34 - 36

Poverudveien 3 - 5

Slyngveien 21 / Drammensveien 1004

Slyngveien 23 - 27

Slyngveien 26 30